TL-859 Xanh kim vàng

Liên hệ

Chiết khấu: Từ 500 thiệp giảm 50đ/bộ, từ 1000 thiệp giảm 100đ/bộ, từ 1500 thiệp giảm 150đ/bộ

  • Bao thư chưa dán (công dán +100đ/bao thư)
  • In lụa hoặc máy in phun KTS

Còn hàng