Đại lý có nhu cầu in thành phẩm được tính giá phôi + tiền in thêm, Giá in theo từng thành phần hoặc trọn bộ, in trọn bộ sẽ được rẻ hơn

1. Gia công in máy in phun:

in riêng từng phần: ruột 600đ, tên và ngày tháng bao thư 350đ, bản đồ: 400đ

  • nếu in trọn bộ bao thư in tên+ ruột: 2 nội dung 800đ
  • in ruột + bao thư in bản đồ: 2 nội dung 800đ
  • in ruột + bao thư in tên + bản đồ: 3 nội dung 1000đ

2. Gia công in lụa, nhũ bạc hoặc vàng

– in ruột: 800đ/lần kéo (nếu ruột 2 tờ là 2 lần kéo, ruột 1 tờ gấp 1 lần kéo), ruột 2 màu 2 lần kéo
– in bao thư: 600đ/lần kéo 

3. Gia công Ép kim

– ép kim theo màu tùy chọn theo bảng màu kim hiện có

Giá ép kim được tính tiền khuôn (nội dung ép) + tiền công ép (đã bao màu kim)

Giá khuôn tùy độ rộng nội dung (vùng ép kim): giá từ 100,000đ đến 250,000đ, Đơn hàng tối thiểu 200k/đơn hàng

  • Tên và ngày tháng tiền khuôn 100,000đ/khuôn
  • – Giá công ép đã bao gồm kim: 800đ/lần ép/nhác ép
Vd: hình dưới ép kim số lượng bao thư 200 bao thư được tính:  100,000d/khuôn + 800đ công  * số lượng 200 bao thư = 260,000đ (100,000+800*200)
Tiền đơn hàng ép kim vàng cho số lượng 200 bao thư như hình dưới được tính: 250,000d/khuôn + 800đ công  * số lượng 200 bao thư = 410,000đ (250,000+200*800)