Thiệp Cưới Trúc Linh giảm giá đợt cuối năm 2022 một số phôi thiệp cưới, sinh nhật tân gia để dọn kho

Mẫu nào còn đăng trên website còn hàng theo số lượng được ghi chú bên dưới mỗi hình ảnh mẫu phôi thiệp

Đại lý, quý khách hàng cập nhật theo mẫu/ Mã hàng cùng số lượng và giá theo hình ảnh bên dưới, số lượng bên dưới còn nguyên bộ (bao thư _+ ruột)

Thời gian áp dụng đến hết ngày 16/01/2023

Phôi thiệp sinh nhật, và sinh nhật in sẵn giảm giá:

Phôi thiệp Tân gia Giảm giá

 

Mẫu phôi giảm giá Trúc Linh đang cập nhật thêm